Om DokuMera AB

DokuMera AB är ett svenskt IT-bolag som bedriver försäljning av dokumentmallar på Internet. DokuMera är Sveriges största aktör inom sin bransh och har över 14 000 kunder, främst inom SME-sektorn.

DokuMera erbjuder via sin e-handel digitala, nedladdningsbara mallar för allehanda dokument och avtal. Mallarna utvecklas i samarbete med kunniga experter inom respektive sakområde och är utformade för Microsoft Word och Microsoft Excel.

Bolagets databas innehåller ca 1600 mallar som uppdateras kontinuerligt för att svara upp mot gällande lagar och förordningar.